Alpha dla młodzieży

Redemptoryści wraz z Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu zapraszają na szkolenie dotyczące prowadzenia Kursu Alpha dla młodzieży. Pierwsze takie szkolenie odbyło się w listopadzie i było zorganizowane przez duszpasterstwo młodzieży Diecezji Elbląskiej wraz z ODN w Elblągu. Najbliższe szkolenie odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 roku w godz. 10.00 – 17.00 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu przy ul. Robotniczej 69. Zaproszenie kierujemy do księży, katechetów i osób świeckich zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub chętnych do podjęcia takiej pracy, a także w sposób szczególny do ludzi młodych (15+), działających w duszpasterstwie. Koszt udziału (wraz z obiadem) wynosi 20 zł. (wpłata na miejscu). Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska oraz tytułu parafii należy przesyłać drogą elektroniczną do o. Mariusza Simonicza CSsR, proboszcza parafii: m.simonicz@gmail.com do dnia 7 stycznia 2020 roku.

Celem szkolenia jest przygotowanie zespołu, który będzie w stanie przeprowadzać w ramach parafii „Kurs Alpha dla młodzieży”. Doświadczenie pokazuje, że jest do tego potrzebna przynajmniej 3-osobowa grupa. Każdy może jednak przyjechać z dowolną liczbą uczestników szkolenia. Przeprowadzenie „Alpha dla młodzieży” może być dobrym początkiem dla włączania młodzieży w życie Kościoła oraz inicjującym powstawanie nowych wspólnot młodzieżowych. Uczestnicy kursu są bowiem zazwyczaj chętni do kontynuowania formacji i swojego zaangażowania w Kościele. Dobrym pomysłem jest więc budowanie na tej bazie np. grup oazowych lub innych. Parafia zyskuje natomiast dobrze przygotowanych animatorów mogących angażować się w pracę z młodzieżą.

Gorąco zapraszamy.