Etap I – Rekolekcje ze św. Markiem

Etap III – Rekolekcje ze św. Łukaszem

Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem

Pogłębienie – Rekolekcje z umiłowanym Uczniem (na podstawie Ewangelii wg św. Jana)

Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu, zaprasza na rekolekcje Lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem według programu opracowanego przez Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. W roku 2020 w dniach od 6 do 14 sierpnia proponujemy 3 etapy podstawowe i pogłębienie:

Dla rozpoczynających swą drogę z Lectio divina:

Etap I – Rekolekcje ze św. Markiem

Etap III – rekolekcje ze św. Łukaszem

Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem.

Dla tych, którzy ukończyli już etapy według Ewangelii proponujemy w tym roku jako pogłębienie rekolekcje z umiłowanym Uczniem na podstawie Ewangelii według św. Jana.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy indywidualne towarzyszenie duchowe; zakwaterowanie w dwu- i trzyosobowych pokojach oraz wyżywienie w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu.

Aby zgłosić się na rekolekcje, trzeba pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony http://www.wsdelblag.pl/lectiodivina/, wydrukować i wypełnić go, a następnie wysłać tradycyjną pocztą na adres Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu, ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg, dołączając kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie, ponieważ prześlemy informację o przyjęciu na rekolekcje. Można też zapisać się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenia tutaj: https://forms.gle/JWpXvtugQ3ekCBz8A

Na rekolekcje trzeba zabrać ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz notatnik i długopis.

W WSD w Elblągu możemy przyjąć 35 osób.

Ofiara na pokrycie kosztów rekolekcji wynosi 530,- zł.

Zapraszamy do udziału!