Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu, zaprasza na rekolekcje Lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem według programu opracowanego przez Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie

Etap I – Rekolekcje ze św. Markiem
Etap II – Rekolekcje ze św. Mateuszem
Etap III – Rekolekcje ze św. Łukaszem
Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem
Pogłębienie – Rekolekcje ze św. Piotrem według Dziejów Apostolskich

Rekolekcje Lectio divina oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, sięgającej początków chrześcijaństwa. Ta praktyka dostępna dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości ze Słowem Bożym, zarówno dla prostych, jak i uczonych, duchownych i świeckich.
Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym realizowane każdego dnia rekolekcji: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja).
Wierne i cierpliwe kroczenie drogą Lectio Divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47).
Więcej informacji na temat: Czym są rekolekcje lectio divina? na stronie Centrum Formacji Duchowej www.cfd.sds.pl
Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane kolejno w corocznym odstępie czasu. Program oparty jest na egzegetycznej lekturze Ewangelii Kard. C. M. Martiniego: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po czteroletniej formacji można kontynuować drogę lectio divina w seriach rekolekcji zwanych „Pogłębienie”. Rekolekcje lectio divina trwają 8 dni. Przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

W roku 2019 w dniach od 29 czerwca do 7 lipca proponujemy cztery etapy podstawowe i pogłębienie:

Dla rozpoczynających swą drogę z Lectio divina:
Etap I – Rekolekcje ze św. Markiem
Dla tych, którzy już przeżyli czas Lectio divina etap I, II lub III i chcieliby kontynuować tę formę modlitwy:
Etap II – Rekolekcje ze św. Mateuszem, Etap III – rekolekcje ze św. Łukaszem
i Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem.
Dla tych, którzy ukończyli już etapy według Ewangelii proponujemy w tym roku jako pogłębienie rekolekcje ze św. Piotrem według Dziejów Apostolskich.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy indywidualne towarzyszenie duchowe; zakwaterowanie w dwu- i trzyosobowych pokojach oraz wyżywienie w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Nie ma możliwości udziału w tej formule rekolekcji jako uczestnik dochodzący, nawet jeśli ktoś mieszka w Elblągu.
Aby zgłosić się na rekolekcje, trzeba pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony http://www.wsdelblag.pl/lectiodivina , wydrukować i wypełnić go, a następnie wysłać tradycyjną pocztą na adres Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu, ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg, dołączając kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie, ponieważ prześlemy informację o przyjęciu na rekolekcje. Można też zapisać się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj: kliknij >>> formularz zgłoszeniowy.
Na rekolekcje trzeba zabrać ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz notatnik i długopis.
W WSD w Elblągu możemy przyjąć 35 osób.

Ofiara na pokrycie kosztów rekolekcji wynosi 470,- zł.

Zapraszamy do udziału!