Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego pt.: “Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić” (J 11, 44)
odbędą się w dniach 26. 07. – 02. 08. 2020, nie w Elbląskim Seminarium, ale w Diecezjalnym Centrum Kultury, Zamek Bierzgłowski, koło Torunia, (ul. Jagiellońska 2, Zamek Bierzgłowski, 87-152 Łubianka).

Jeśli doświadczasz w swoim życiu trudności, które są dla ciebie ciężarem, rozbijają cię wewnętrznie, utrudniają codzienne funkcjonowanie, doświadczasz braku satysfakcjonujących relacji, chcesz przyjrzeć się historii swojego życia i zobaczyć w niej działanie Pana Boga, zapraszamy Cię do udziału w tych rekolekcjach, abyś mógł/mogła znaleźć pokój w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze sobą samym i żyć pełnią życia. Rekolekcje są skierowane do osób, które przeżyły wcześniej rekolekcje kerygmatyczne (np.: REO, Seminarium Odnowy Wiary, katechezy wprowadzające Drogi Neokatechumenalnej, Rekolekcje Ruchu Światło – Życie, Kurs Nowe Życie, Kurs Alpha itp.). Zakwaterowanie w jedno- i dwuosobowych pokojach; z pełnym wyżywieniem. 

Jak dojechać? Kolej: Dojazd do Torunia, który jest węzłem kolejowym więc dojazd bezpośredni mamy zapewniony z większości dużych miast. Dalej autobus lub szlaki piesze lub rowerowe.

Autobus: Z Torunia bezpośrednio do Zamku Bierzgłowskiego.


Termin 26 lipca – 2 sierpnia 2020 r.
Miejsce – Diecezjalne Centrum Kultury, Zamek Bierzgłowski, koło Torunia, (ul. Jagiellońska 2, Zamek Bierzgłowski, 87-152 Łubianka).
rozpoczęcie 26.07. godz. 15.00
zakończenie 2.08. godz. 10.00
Ofiara na pokrycie kosztów rekolekcji wynosi pokój jednoosobowy – 510 ,- zł.(490 + 20); pokój dwuosobowy – 460 ,- zł (440 + 20). 
Kontakt telefoniczny – 509607850 ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ:
https://forms.gle/vzJzgQfYdQLLxpee8
ZAPRASZAMY!

Samochód: Z Torunia (do którego dojeżdżamy drogami krajowych nr 1, 10, 15 i 80 lub kilkoma innymi drogami wojewódzkimi) wyjeżdżamy drogą nr 553 w kierunku północnym na Unisław. Ok. 3,5 km za miejscowością Różankowo skręcamy w lewo na Zamek Bierzgłowski. Droga doprowadzi nas pod sam zamek (na rozwidleniu) lub Z Torunia drogą nr 80 na Bydgoszcz, za miejscowością Rozgarty odbijamy po skosie w prawo na Czarne Błoto i po ok 6 km na skrzyżowaniu w kształcie litery T w lewo i po ok 1,5 km dojeżdżamy do zamku (po lewej).

Korzystamy głównie z wytycznych dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów. Wysyłając czy potwierdzając swoje zgłoszenie należy wyrazić zgodę na aktualne wymagania związane z trwającym stanem epidemii. 

Osoba zgłaszająca się do nas na rekolekcje czy sesje powinna spełniać następujące warunki bezpieczeństwa sanitarnego: 

1. Jest zdrowa i nie posiada objawów zakażenia koronawirusem; 
2. Nie jest pracownikiem zaangażowanym w środowiskach podwyższonego ryzyka zakażenia (praca w szpitalu zakaźnym i wśród osób z podejrzeniem koronawirusa); 
3. Nie jest w tym czasie objęta przepisaną prawem kwarantanną; 
4. Nie miała i nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (chyba, że po stwierdzonym kontakcie odbyła przepisaną prawem kwarantannę); 
5. Nie przebywa obecnie poza granicami Polski, chyba, że w dwustronnej umowie Polski i danego Państwa taka możliwość istnieje bez obowiązku odbywania kwarantanny po rekolekcjach; 
6. Zaopatrzona jest w przepisane środki prewencyjne na okres trwania rekolekcji: obowiązkowo maseczki, zalecane także rękawiczki i własny pojemniczek ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%;
7. Zgadza się na prewencyjne mierzenie temperatury, jeśli prowadzący rekolekcje uznają to za potrzebne; 
8. W razie pojawienia się przed rekolekcjami symptomów chorobowych lub innych przeszkód losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, tak, aby ze zwolnionego miejsca mogła skorzystać inna osoba oczekująca na przyjęcie. 

W czasie rekolekcji będziemy kierować się następującymi zasadami, które uczestnicy mają w pełni respektować:

1. Ze względu na ograniczenia prewencyjne będziemy przyjmowali uczestników w mniejszej niż zwykle liczbie – stosownie do tego, na co pozwalają aktualne wytyczne; 
2. Na teren domu rekolekcyjnego wstępują jedynie uczestnicy rekolekcji. Osoby trzecie, które towarzyszyły uczestnikom w podróży i w dotarciu na rekolekcje nie wstępują do budynku; 
3. Pokoje będą przygotowane na przyjęcie uczestników zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi; 
4. Przed wejściem do pomieszczeń wspólnego przebywania będą umieszczone dozowniki ze środkami dezynfekującymi; 
5. Miejsca wspólnego przebywania i użytkowania będą regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone; 
6. Pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będzie skutkować niemożliwością kontynuowania rekolekcji.

Zakwaterowanie i posiłki: 
1. Osoby będą zakwaterowane zasadniczo w pokojach 1.osobowych. 
2. Możliwość zamieszkania w pokoju 2.osobowym (maksymalna opcja) dla osób, które należą do tej samej rodziny, wspólnoty zakonnej, seminarium duchownego czyli przyjeżdżają do nas z tego samego domu, w którym na co dzień mieszkają, pracują razem lub należą do jednej wspólnoty; ostateczna decyzja dotycząca zakwaterowania należy do organizatorów rekolekcji i sesji; 
3. Posiłki będą podawane według wytycznych prewencyjnych. 

Przebywanie uczestników rekolekcji na terenie Ośrodka

1. Przed wejściem do miejsc wspólnego przebywania dezynfekujemy ręce a w pomieszczeniu zachowujemy odstęp określony przepisami; 
2. Uczestnicy będą korzystali z łazienek i toalet znajdujących się w pokojach, w których są zakwaterowani;3. Uczestnicy będą używali maseczki (lub apaszki) zgodnie z zasadami prewencyjnymi. Ofiara za rekolekcje: 1. pokój 1.osobowy z łazienką – 490 zł. 2. pokój 2.osobowy z łazienką – 440 zł. (od osoby) 
3. dodatkowa ofiara związana z zapewnieniem środków prewencyjnych – 20 zł. 
4. składanie ofiary można realizować także przelewem przed przyjazdem na rekolekcje na konto CNE: Bank PeKao S.A., ul. Stary Rynek 18a, 82-300 Elbląg, nr konta: 37 1240 2265 1111 0010 7112 5533.

Uwaga! 

Zgłoszenie na rekolekcje wysyłane do nas przed epidemią i nie odwołane w międzyczasie, a także zgłoszenia nadsyłane obecnie, traktujemy jako równoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie przedstawionych wyżej warunków pobytu na rekolekcjach oraz jako akceptację wytycznych prewencyjnych i zasad sanitarnych wymaganych prawem. 

Jak tylko pojawiać się będą kolejne zmiany związane z sytuacją epidemii i mające związek z naszymi rekolekcjami, będziemy na bieżąco modyfikować ograniczenia prewencyjne i zasady sanitarne zgodnie z nowymi wytycznymi. 

Drodzy! Przyjmijmy z pokorą i w postawie ewangelicznego posłuszeństwa nakazane nam ograniczenia prewencyjne. Związane z nimi uciążliwości podejmijmy w duchu wiary i umartwienia oraz w intencji owocnego przeżycia rekolekcji. Przede wszystkim zaś ucieszmy się tym, że, choć powoli i z pewnymi ostrożnościami, mamy możliwość przeżycia rekolekcji organizowanych przez Centrum.