W człowieku wierzącym jest pragnienie zażyłej relacji, więzi z Bogiem. Jak to pragnienie zaspokoić, jak na nie odpowiedzieć? Żyjąc Słowem, które kieruje do nas Bóg na kartach Pisma Świętego. Jest to droga modlitwy Słowem Bożym, której dynamika odwołuje się do realiów naszej codzienności. Droga ta jest prosta i dostępna dla każdego chcącego.

Centrum Nowej Ewangelizacji zaprasza na sesję zatytułowaną: Jak żyć Bożym Słowem każdego dnia?

Sesja odbędzie się w dniach 8 – 9 marca 2019 roku w kościele Bożego Ciała przy ul. Robotniczej 29 w Elblągu. Poprowadzi ją ks. Jarosław Kiełb.

Piątek 8. 03. 2019.
Recepcja od godz. 17.00
Początek sesji
18.00: Słowo Boga i nasza codzienność

sobota 9. 03. 2019. od 10.00 do 16.00
I – przygotowanie na spotkanie ze Słowem,
II – modlitwa Słowem Bożym,
III – przeżywanie Słowa Bożego w wydarzeniach dnia,
IV – spojrzenie na dzień w świetle Słowa Bożego.

Przewidziane są przerwy na kawę i obiad. W związku z tym prosimy o wpłatę 30 zł na pokrycie kosztów organizacji sesji (wpłata przy rejestracji).
Zgłoszenia:
telefonicznie – 606181748 (Asia)
lub przez formularz https://goo.gl/forms/0Hj4vhu5fIhMstSs1