O nas

Poznajmy się …

Centrum Nowej Ewangelizacji

                  Elbląg

Kim jesteśmy…

Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu zostało powołane decyzją Biskupa Elbląskiego. Istnieje od 1 stycznia 2016 roku. Jest wyspecjalizowaną agendą Diecezji Elbląskiej, mającą za zadanie podejmowanie nowych, odważnych działań ewangelizacyjnych w duchu adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Siedzibą Centrum jest kościół Bożego Ciała w Elblągu, a patronem – bł. Paweł VI, papież, autor adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”, będącej pierwszym dokumentem kościelnym w całości poświęconym ewangelizacji we współczesnym świecie.

Cel

Celem działalności Centrum Nowej Ewangelizacji jest obudzenie i odnowienie wiary w naszych parafiach oraz kształtowanie dojrzałych wspólnot kościelnych, tak aby wszyscy stali się uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa.

Wizja

Słowo Boże, które towarzyszy nam od początku, to słowo o siewie. Ono jest dla nas inspiracją i daje perspektywę naszym działaniom. Jezus uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:  «Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!». (Mk 4, 3-9)

Strategia

Poprzez wydarzenia ewangelizacyjne zarówno ponadparafialne jak i w parafiach prowadzimy do tworzenia wspólnot, w których dokonuje się stała formacja połączona z posługą ewangelizacyjną.

Zespół CNE

 

Ks. Grzegorz Puchalski

Ks. Grzegorz Puchalski

Dyrektor

Ks. Piotr Bryk

Ks. Piotr Bryk

animator

Elżbieta Burdynowicz OV

Elżbieta Burdynowicz OV

animator

Krzysztof Bobkowski

Krzysztof Bobkowski

animator

Marzena Truszkowska

Marzena Truszkowska

animator

Dorota Życzkowska

Dorota Życzkowska

animator

Ida Ocicka

Ida Ocicka

animator

Możesz nas wesprzeć

Bank PeKao S.A.  nr konta:  37 1240 2265 1111 0010 7112 5533

Adres

Centrum Nowej Ewangelizacji

w Elblągu

ul. Robotnicza 29

(Kościół Bożego Ciała)

82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas

+48 509607850

Napisz e-mail

kontakt@cne.elblag.pl