Walizka…

…czyli, to co mamy i czym możemy się podzielić.

Obszary, w których działa Centrum Nowej Ewangelizacji

Dziś rozwijamy projekty:

  • SIEWCA – ewangelizacja parafii wiejskich
  • DOMOWNICY BOGA – formacyjne wspólnoty ewangelizacyjne

  • LECTIO DIVINA
  • KURS ALPHA

Znajdź coś dla siebie…

SIEWCA

Jest to rodzaj misji ewangelizacyjnych, które odbywają się w parafii przez 8 dni (od niedzieli do niedzieli włącznie). Celem Projektu SIEWCA jest ożywienie wiary parafian oraz ich integracja ludzka i chrześcijańska. Projekt jest realizowany w miesiącach wakacyjnych przez zespół liczący 8-10 osób, który prowadzi modlitwy, katechezy i spotkania z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W niedziele realizowany jest parafialny porządek Mszy świętych, natomiast w dni powszednie ewangelizatorzy są obecni w kolejnych miejscowościach parafii. Tam organizują zabawę i katechezę dla dzieci (do południa), po południu odwiedzają parafian w domach, modlą się z nimi i zapraszają na Mszę św. Po niej odbywa się procesja eucharystyczna z błogosławieństwem domostw. Na zakończenie dnia ma miejsce ognisko integracyjne i dodatkowo spotkanie z młodzieżą (spotkanie dla młodzieży może ewentualnie odbyć się równocześnie ze spotkaniem dla dzieci). Ewangelizacja kończy się w niedzielę odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.   Zasadne jest, aby po tym wydarzeniu przeprowadzić w parafii Seminarium Odnowy Wiary i podjąć stałą formację dorosłych.

DOMOWNICY BOGA

DOMOWNICY BOGA to sposób ewangelizacji parafii poprzez tworzenie formacyjnych wspólnot ewangelizacyjnych dla tych, którzy odnaleźli w Kościele swój DOM i chcą przyprowadzić do niego tych, którzy oddalili się od niego. Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Diecezji Pelplińskiej. Charyzmatem wspólnot jest „parafialność”, to znaczy przeżywanie wspólnoty parafialnej jako swojego domu. Celem formacji jest uczynienie parafii wspólnotą uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa. Pierwsze wspólnoty powstały w 2015 roku w diecezji pelplińskiej, a w naszej diecezji taka wspólnota istnieje od 2017 roku w parafii św. Józefa Robotnika w Elblągu. Każda ze wspólnot jest zakorzeniona w parafii i ma swój specyficzny charakter, wynikający z charyzmatu patrona, miejscowej historii i kultury oraz potrzeb lokalnej społeczności. Przyjmuje nazwę związaną z parafią: np. Domownicy św. Józefa. Formacja oparta jest na 3 filarach: Słowie, Liturgii i Wspólnocie. Tworzenie wspólnoty zwykle rozpoczyna się od rekolekcji parafialnych na temat wiary, po których prowadzone jest Seminarium Odnowy Wiary (11 cotygodniowych spotkań) dla tych, którzy pragną odnowić swoją wiarę oraz pogłębić więź z Bogiem i Kościołem. Po zakończeniu SOW proponuje się zawiązanie wspólnoty Domowników Boga. Na potrzeby formacji są przygotowane podręczniki, posiadające kościelne imprimatur. Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu.

LECTIO DIVINA

Rekolekcje Lectio divina oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, sięgającej początków chrześcijaństwa. Ta praktyka dostępna dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości ze Słowem Bożym, zarówno dla prostych, jak i uczonych, duchownych i świeckich.

Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym realizowane każdego dnia rekolekcji: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio(modlitwa) – contemplatio (kontemplacja).

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą Lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47).

Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane kolejno w corocznym odstępie czasu. Program oparty jest na egzegetycznej lekturze Ewangelii Kard. C. M. Martiniego: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po czteroletniej formacji można kontynuować drogę lectio divina w seriach rekolekcji zwanych „Pogłębienie”. Rekolekcje lectio divina trwają 8 dni. Przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

więcej…

KURS ALPHA

Centrum Nowej Ewangelizacji prowadzi kurs Alpha wspólnie ze wspólnotą „Mężczyźni Boga”. Alpha to cykl 11 interaktywnych spotkań, opartych na gościnności, wymianie poglądów i modlitwie, w czasie których odkrywamy podstawy chrześcijańskiej wiary. Każde spotkanie obejmuje posiłek, wykład i dyskusję w małych grupach.Wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość poznania wiary chrześcijańskiej, móc zadać pytania i podzielić się swoim punktem widzenia –  niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.  Jakie tematy poruszamy? Oto one:Kim jest Jezus? Dlaczego Jezus umarł? Skąd mieć pewność co do swej wiary? Dlaczego i jak się modlić? Dlaczego i jak czytać Pismo Święte? W jaki sposób Bóg nas prowadzi dzisiaj? Jak przeciwstawiać się złu? Czy Bóg dzisiaj uzdrawia? Po co Kościół? (i inne). Każdy, kto jest zainteresowany chrześcijaństwem lub chciałby odnowić podstawy swej wiary jest zaproszony do udziału w Kursie.

więcej…

Adres

Centrum Nowej Ewangelizacji

w Elblągu

ul. Robotnicza 29

(Kościół Bożego Ciała)

82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas

+48 509607850

Napisz e-mail

kontakt@cne.elblag.pl