Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym  w Seminarium Duchownym w Elblągu 23 listopada 2019 roku Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym. Już od początku tego roku organizujemy sesje i dni skupienia oparte na...
Sesja o Słowie Bożym

Sesja o Słowie Bożym

W człowieku wierzącym jest pragnienie zażyłej relacji, więzi z Bogiem. Jak to pragnienie zaspokoić, jak na nie odpowiedzieć? Żyjąc Słowem, które kieruje do nas Bóg na kartach Pisma Świętego. Jest to droga modlitwy Słowem Bożym, której dynamika odwołuje się do realiów...